Automatisme Elèctric

Per portes de cambra frigorífica

Amb velocitat regulable.

Automatisme mitjançant motor elèctric i transmissió d’energia per cadena, adaptable a qualsevol model de porta frigorífica. Velocitat regulable segons necessitats (0.5m./seg.).

L’automatisme es compon de:

UNITAT DE CONTROL: Amb placa microprocessada de disseny i fabricació pròpia.

MOTOR TRIFÀSIC: 1500rpm.de 0’75 kw de potència i encongir magnètic efecte hall de 4 polsos per volta, interval de temps de mostreig d’un mil·lisegon.

GUIA SUPORT AMB COBERTA: D’alumini lacat blanc on estan definits els punts d’ancoratge a la porta. El kit bàsic consta d’accionament manual per a l’obertura i tancament de la porta.