Portes de Vidre

Control intel·ligent

Incorpora un sistema d’autoprogramació del recorregut de la porta.

La seva característica principal és tenir un sistema de control intel·ligent amb autoprogramació del recorregut de la porta, detecció intel · ligent d’obstacles en el moviment de la mateixa, i possibilitat de personalitzar el funcionament en cas de ser necessari.

Minimització del cablejat (només cal connectar l’alimentació perquè la porta funcioni).

Temps de muntatge mínim (entre 1h. i 1h.1/2h.).